Ciekawostki

10 Najważniejszych Wynalazków Renesansu

Renesans

Okres renesansu w historii kultury europejskiej nazywany jest także odrodzeniem, ze względu na radykalne zmiany w światopoglądzie ludzi po wiekach średnich. Obejmuje wiek XV i XVI, choć jego granice, podobnie jak w przypadku wielu innych epok kulturowych, są płynne. Renesans to ponowne odkrycie dokonań starożytności, której sztuka stała się główną inspiracją dla artystów z tego okresu. Jakie natomiast wynalazki wpłynęły najsilniej na rozwój nauki i kultury w tym czasie?

Zobacz też -> 10 Najważniejszych Wynalazków w XIV wieku

1. Prasa drukarska skonstruowana i ulepszona przez Johanna Gutenberga umożliwiła druk metodą przemysłową. Wynalezienie druku przez Gutenberga datowane jest na 1450 rok, choć w wielu cywilizacjach starożytnych był on również stosowany wcześniej. Jednak dopiero maszyna drukarska Gutenberga pozwoliła faktycznie na rozpowszechnienie książek wśród szerokich mas społeczeństwa.

2. Renesans to również znaczący rozwój sztuk pięknych, m.in. poprzez opracowanie perspektywy linearnej (geometrycznej), pozwalającej na przedstawianie rzeczywistości na płaskiej powierzchni tak, aby dawała wrażenie głębi. Za pierwszego jej propagatora uznawany jest architekt florencki Leon Battista Alberti, który przedstawił ją w XV wieku.

3. Epoka renesansu stała się ponownie (w odróżnieniu od wieków średnich) okresem doceniania indywidualności artystów i naukowców. Z tego też względu to właśnie w tym czasie wynalezione zostało prawo patentowe przyznające jednostkom prawo do własności intelektualnej.

4. Zmiany technologiczne w okresie renesansu spowodowało rozpowszechnienie się wielkich pieców pozwalających na produkowanie w ogromnych ilościach żelaza. W Polsce pierwszy tak wielki piec został zbudowany w 1613 roku przez włoskich hutników, w okolicach Bobrzy i Samsonowa na Kielecczyźnie.

5. Inną nowinką technologiczną było wynalezienie i rozpowszechnienie mechanizmu korbowego i korbowodu pozwalające na zamianę ruchu obrotowego na posuwisto-zwrotny ruch tłoka, a w efekcie na zmechanizowanie wielu procesów siłowych do tej pory wykonywanych przez człowieka.

6. Za symbol tej epoki uznawany jest malarz, rzeźbiarz, ale także wynalazca – Leonardo da Vinci. Twórca słynnej „Mona Lisy” w swoich dokumentach pozostawił także m.in. projekt helikoptera i spadochronu. Niestety, większość jego śmiałych projektów pozostała niezrealizowana ze względu na zbyt słabo rozwiniętą technologię.

7. Świat w okresie renesansu znacznie się poszerzył, co również sprzyjało większej otwartości umysłów w tej epoce. Spowodowało to odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba w 1492 roku, dokonane w zasadzie przypadkiem. Kolumb usiłował bowiem w rzeczywistości dotrzeć do Indii.

8. Na zmiany światopoglądowe w tym okresie w znaczący sposób wpłynęły także wielkie prądy kulturowe: reformacja zapoczątkowana przez Marcina Lutra jako odnowa chrześcijaństwa oraz kontrreformacja zmierzająca do uzdrowienia stosunków w kościele katolickim.

9. Humanizm renesansowy to określenie jednego z ważniejszych prądów intelektualnych tej epoki. Zafascynowani kulturą starożytnej Grecji i Rzymu twórcy w centrum swoich zainteresowań ponownie postawili człowieka, ożywili studia klasycznej łaciny i greki, a także odnowili naukową i filozoficzną myśl starożytną.

10. Wraz z rozwojem gospodarczym na kontynencie europejskim rozpowszechniły się w okresie renesansu manufaktury, specjalizujące się w metalurgii, przemyśle zbrojeniowym, druku, przemyśle drzewno-papierniczym, szklarskim czy artykułach codziennego użytku.

Czytaj dalej: 10 Najważniejszych Wynalazków w XV wieku