Ciekawostki

10 Najważniejszych Wynalazków Babilończyków

mezopotamia

Babilonia nazywana także Babilonem była starożytnym państwem semickim w Mezopotamii, czyli na terenie obecnego Iraku. Osiągnęła wysoki poziom rozwoju cywilizacji dzięki inspiracji płynącej z innych starożytnych krain w tym regionie: Sumerowi i Akadowi. Napływ innych ludów do Babilonu spowodował, że wynalazki tam powstające miały duży wpływ na region określany dziś mianem Bliskiego Wschodu, a za pośrednictwem hellenizmu również na rozwój cywilizacji zachodniej. Oto niektóre z wynalazków, które pojawiły się właśnie w Babilonii.

1. Babilońskie pismo klinowe odczytane dopiero w 1847 roku wynalezione zostało tak naprawdę przez Sumerów. Najstarsze zachowane jego ślady pochodzą z okresu III wieku p.n.e. i są to gliniane tabliczki, na których zapisywano rachunki, umowy, hymny religijne, zaklęcia oraz mity. Zapisany pismem klinowym został również epos o Gilgameszu, uznawany za najwspanialszy pomnik literatury tej cywilizacji.

2. Zegar słoneczny znany był również przez inne ludy starożytne, jak Egipcjanie czy Fenicjanie. W III w. p.n.e. kapłan babiloński Beressos wynalazł ulepszoną wersję tego miernika czasu. Użył półkolistej czaszy, z której obrzeża wystawał poziomy gnomon, którego cień wędrował po czaszy, wskazując upływ czasu.

3. Kalendarz używany w Babilonie w okresie panowania Hammurabiego oparty był na obserwacji Księżyca, a w późniejszym czasie również Słońca. Stosowano w nim 7-dniowy tydzień, dobę trwającą 12 godzin oraz godzinę liczącą 60 minut. Poza Babilończykami używali go także Asyryjczycy i Persowie.

4. Do jednego z ważniejszych wynalazków Babilończyków zalicza się także koło garncarskie, które wpłynęło na sposób przechowywani żywności.

5. Pozycyjny, sześćdziesiątkowy system liczbowy używany był w Babilonie ok. 1750 tys. lat p.n.e., skąd przedostał się do Europy. Babilończycy sami zaś zapożyczyli go od Sumerów.

6. Babilońską miarą masy i pieniądza był szekel, stosowany w dolinie Tygrysu i Eufratu. Jeden szekel był równy ok. 11 g.

7. To także w Babilonii sformułowano po raz pierwszy twierdzenie o trójkącie prostokątnym, znane obecnie jako twierdzenie Pitagorasa.

8. Ważnym osiągnięciem Babilończyków było skonstruowanie zbiorników do przechowywania wody, co w suchym klimacie ich państwa stanowiło zaspokojenie jednej z głównych potrzeb mieszkańców.

9. Wśród wynalazków z Babilonu można wyróżnić także obróbkę metalu i szkła, pozwalające wytwarzać im piękną biżuterię i cenne przedmioty ozdobne pożądane przez inne ludy zamieszkujące Bliski Wschód.

10. Babilończycy wyspecjalizowali się również w tkactwie. Powstające dzięki temu dywany i inne tkaniny służyły do zdobienia wnętrz pałacowych.

4.7/5 - (liczba ocen: 6)