Ciekawostki

Największe osiągnięcia Babilończyków. Co wynaleźli starożytni Babilończycy?

lew

Na lekcjach historii, wiele czasu poświęcono starożytnym cywilizacjom. Nie wszyscy jednak pamiętamy, że zawdzięczamy im wiele, jeśli chodzi o rozwój różnorodnych dziedzin życia. Sporo w tym zakresie zawdzięczamy m.in. starożytnym Babilończykom.

Krótko o Babilonie

Babilon to miasto, które nabrało znaczenia w XIX wieku p.n.e. Stało się tak, gdy zostało zdobyte przez plemię Amorytów. Z biegiem czasu stało się jednym z najpotężniejszych państw-miast starożytnej Mezopotamii i w rzeczywistości panowało na jej południową częścią. Babilon był bogatym miastem, co zawdzięczał w znacznej mierze dobrze zorganizowanemu handlowi. Był uważany nawet za gospodarczą stolicę Mezopotamii. Pomimo burzliwych dziejów, przetrwał aż do 539 roku p.n.e., kiedy to został włączony do Persji. Czas potęgi Babilonu pozostał jednak obecny aż do dzisiaj – w wielu wynalazkach i osiągnięciach.

Architektura Babilończyków

Babilon w świecie starożytnym zasłynął wieloma monumentalnymi budowlami.

Należało do nich E-temenanki czyli sanktuarium poświecone bogi Mardukowi. Było ono zbudowane w popularnej w całej Mezopotamii, formie zigurratu czyli wieży świątynnej o budowie schodkowej. Babiloński ziggurat przetrwał w naszej kulturze w postaci biblijnej opowieści o wieży Babel.

Kolejną słynną budowlą były wiszące ogrody, wzniesione według legendy przez przez królową Semiramidę a w rzeczywistości przez Nabuchodonozora, będącego jednym z najpotężniejszych władców Babilonu. W starożytności ogrody uznano za jeden z siedmiu cudów świata. Same ogrody były czymś w rodzaju parku z różnorodną roślinnością, zbudowanego na sztucznie nawadnianych tarasach.

Babilon zawdzięczał Nabuchodonozorowi nie tylko ogrody, ale również wiele innych wspaniałych budowli. Należał do nich wspaniały pałac, Brama Isztar i droga procesyjna.

Osiągnięcia naukowe i wynalazki

Babilończycy znacznie posunęli do przodu medycynę, matematykę i astronomię. Duża część tej wiedzy została przekazana starożytnym Grekom i dzięki temu dotrwała do czasów współczesnych.

W matematyce, Babilończycy używali zarówno systemu dziesiątkowego, jak i sześćdziesiątkowego. Właśnie dzięki systemowi sześćdziesiątkowemu, dzielimy teraz godziny na 60 minut i minuty na 60 sekund, a kąt pełny ma 360 stopni. W Babilonii sformułowano również po raz pierwszy twierdzenie o trójkącie prostokątnym, które obecnie jest znane jako twierdzenie Pitagorasa. Babilończycy potrafili również rozwiązywać równania liniowe, równiania kwadratowe oraz niektóre równania sześcienne. Właśnie dzięki wiedzy matematycznej, rozwijał się handel oraz architektura.

Na podstawie badań astronomicznych, Babilończycy stworzyli kalendarz. Zastosowano w nim siedmiodniowy tydzień, dwunastogodzinną dobę oraz sześćdziesięciominutową godzinę. Znali również zaćmienia Słońca z okresu trzech stuleci.

Do innych wynalazków Babilończyków należą:

  • koło garncarskie, co usprawniło sposób przechowywania żywności;
  • sposoby nawadniania pól uprawnych;
  • zbiorniki do przechowywania wody;
  • rozwinięcie metod obróbki metalu i szkła, co pozwoliło na wytwarzanie biżuterii;
  • rozwinięcie metod tkackich.

Kodeks Hammurabiego

W Babilonie, w XVIII wieku p.n.e., został stworzony jeden z najstarszych kodeksów świata. Król Babilonu, Hammurami, próbował dzięki niemu dokonać uporządkowania istniejących w jego państwie praw. Kodeks zawierał przepisy dotyczace prawa karnego, prywatnego i procesowego, regulował m.in. kwestie dotyczące ochrony życia, zdrowia majątku czy spraw rodzinnych. Kodeks Hammurabiego wyryto na kamiennej steli ustawionej w miejscu publicznym.