Ciekawostki

10 Najważniejszych Wynalazków Bliskiego Wschodu

wielbłądy

Skupione wokół miasta Aszur uformowanego nad środkowym biegiem Tygrysu wojskowe państwo Asyryjczyków było jedną z potęg na Bliskim Wschodzie już w XIV w. p.n.e. Tereny dzisiaj nazywane Bliskim Wschodem zamieszkiwało jednak również wiele innych ludów, wśród których rozwijały się ułatwienia technologiczne zmieniające oblicze tego starożytnego regionu. Oto dziesięć najważniejszych wynalazków, które, jak się przypuszcza, pochodzą właśnie z z regionu Bliskiego Wschodu.

1. Zabezpieczające ciała ludzkie i zwierzęce przed rozkładem balsamowanie zwłok zostało odkryte przez Asyryjczyków 3 tys. lat p.n.e. Sprzyjał temu suchy klimat doprowadzający do naturalnej mumifikacji ciał pochowanych w piasku. Sztuczną metodę balsamowania zwłok zaczęto więc stosować również w stosunku do ciał chowanych w kamiennych grobowcach.

2. Pierwsze metody obliczeń były stosowane przez Asyryjczyków ok. 3 tys. lat p.n.e.

3. Również dywan to wynalazek z Bliskiego Wschodu. Datowany na ok. 2500 lat p.n.e. dywan pełnił niezwykle ważną rolę w życiu ludów muzułmańskich zamieszkujących te regiony, nie tylko ozdobną, ale często również religijną.

4. Szprycha, czyli pręt łączący piastę z wieńcem koła pojawiła się prawdopodobnie w kulturze Bliskiego Wschodu już 2 tys. lat p.n.e. Na pieczęciach indoeuropejskich Hetytów znajdują się koła z czterema szprychami, które stosowano w lekkich wozach bojowych, rydwanach pozwalającym na wzmocnienie sił militarnych.

5. To właśnie na terenach Bliskiego Wschodu rozwijał się alfabet literowy. Szczególne osiągnięcia w tej dziedzinie przypisywane są Fenicjanom zamieszkującym obszary obecnego Izraela, Syrii i Libanu. To dzięki nim zredukowano pismo z kilku tysięcy znaków do 20-50 tys.

6. Ciekawostką jest fakt, że to na terenach Mezopotamii i Egiptu pojawił się pierwszy parasol składany. Jego wynalezienie datowane jest na czas 875 lat p.n.e. Początkowo był on przede wszystkim symbolem władzy rozpinanym nad głowami władców, co podkreślało ich status i jednocześnie chroniło ich przed palącymi promieniami słońca.

7. Krążek linowy pozwalający na zwielokrotnienie siły przy podnoszeniu ciężarów pojawił się ok. 800 lat p.n.e. w Asyrii.

8. 700 lat p.n.e. w mieście Niniwa zastosowano wodociągi miejskie 700 lat p.n.e. Woda doprowadzana do miasta akweduktem mogła być pobierana przez mieszkańców w określonych punktach miasta.

9. Akwedukty doprowadzające wodę do miasta głównie kanałami znane były już wcześniej. Jednak to właśnie asyryjski król Sanherib doprowadził do powstania wielokilometrowych akweduktów zaopatrujących w wodę miasta Niniwę, Arbelę i Chorsabad. Pierwszy most akweduktowy oparty na pięciu ostrołukach i arkadach z wapiennych bloków powstał w okolicy Dżerwanu.

10. Na około 640 lat p.n.e. datowany jest z kolei pierwszy publiczny zegar wodny. W III wieku p.n.e. na Bliskim Wschodzie stworzony został zegar wodny, w którym dzięki układowi trzech naczyń i samoczynnemu regulatorowi udało się uzyskać stałą i równomierną prędkość przepływu wody.

4.3/5 - (liczba ocen: 6)