Ciekawostki

15 ciekawostek o fizyce kwantowej

Cząsteczki

Za sprawą fizyki kwantowej, zmieniamy poglądy na temat rzeczywistości. Szukając odpowiedzi na pytania dotyczące tego, dlaczego emocje i myśli mają wpływ na całe nasz życie, należałoby zagłębić się w teorie związane właśnie z fizyką kwantową. Jeśli ten temat jest dla Ciebie ciekawy, poniżej przedstawiono najbardziej interesujące fakty dotyczące tego zagadnienia.

1. Według fizyki kwantowej Wszechświat składa się z czystej energii, której nie sposób jest zniszczyć. Istnieje możliwość zmiany jej na inną formę materii czy energii, nie tracąc nic podczas transformacji.

2. W roku 1913 Niels Bohr przedstawił kwantowy model budowy atomu – konkretnie wodoru. Przyjął on model atomu, według którego elektron krąży wokół jądra, autorstwa Ernesta Rutherforda jako naładowany punkt materialny, przyciągany przez jądro za pomocą sił elektrycznych. Bohr otrzymał za to Nagrodę Nobla w roku 1922.

3. Do opisu cząstek w fizyce kwantowej nie jest używana wklęsłość. Hiperon lampa ma dziwność -1, kwark powabny ma powab, trzy antykwarki: antyczerwony, antyzielony i antyniebieski, razem dają antybarion o barwie antybiałej

4. Baon nie jest nazwą cząstki w fizyce kwantowej. Nazwy tych cząstek pochodzą głownie od greckich liter, które są używane jako ich symbole: pion od pi, mion od mi, taon od tau.

5. Świat kwantowy, który został odkryty w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku zadziwiał badaczy wtedy i tak samo zdumiewa do dziś, ponieważ bardzo wielu zjawisk nie można interpretować. Jednym z nich jest tak zwany stan splątania.

6. Naukowcom z uniwersytetu w Szanghaju udało się kwantowo teleportować foton na odległość około 100 km. W roku 2010 Ci sami fizycy wykonując podobny eksperyment, przenieśli foton na odległość 16 km. Teleportacja ta, nie jest jednak typową teleportacją, która polega na jednoczesnym rozpadzie obiektu na pojedyncze cząstki i odtworzeniu go w zupełnie innym miejscu, tylko na przeniesieniu konkretnych informacji, miedzy splątanymi ze sobą dwoma elementami.

7. Kwantowe splątanie należy do jednej z bardziej zadziwiających własności mechaniki kwantowej. Uważa się ją za kluczową w kontekście inżynierii przyszłości i innych gałęzi nauki, informacji kwantowej, a także kwantowej kryptografii. Naukowcy z Polski przedstawili nowatorski sposób wykonania eksperymentu, za pomocą którego możliwe stanie się sprawdzenie właściwości splątania kwantowego.

8. Według Kopenhaskiej interpretacji mechaniki kwantowej, utworzonej w 1957 roku, istnieje wiele równoległych światów. Obecnie powstała nowa teoria, która bazuje bezpośrednio na tej z 1957 roku i mówi o istnieniu równoległych światów, które wchodzą w interakcje ze sobą na poziomie kwantowym. Założeniem tej teorii jest hipoteza, że obserwacje w mechanice kwantowej, które są do tej pory niezrozumiałe, mogą wynikać właśnie z interakcji między światami równoległymi.

9. Kation nie ma w sobie cząstek subatomowych. Zarówno neutron, jak i proton, należą do grupy barionów, które są fermionami, a także należą do podrodziny hadronów. Kation natomiast jest dodatnim jonem, zbudowanym z atomów.

10. Już od czasów Einsteina, naukowcy obserwowali światło, które zachowuje się zarówno jak fala, jak i cząstka. Badaniu podlegały obie te właściwości światła, w tym samym czasie. Naukowcy z Politechniki Federalnej w Lozannie, w roku 2015 po raz pierwszy zdobyli zdjęcie obrazujące to podwójne zachowanie światła.

Albert Einstein

11. Stephen Hawking, który bada paradoks informacyjny czarnej dziury, twierdzi, że żadna informacja nie ginie, a zostaje przechowywana w horyzoncie zdarzeń. Uważa on również, że czarna dziura może skrywać portal do innego wszechświata. Jednak teoria względności Einsteina mówi o tym, że wszelkie informacje wchłonięte przez czarną dziurę, ulegają zniszczeniu. Prawa mechaniki kwantowej twierdzą natomiast, ze informacja jest wieczna i nic nie jest w stanie jej zniszczyć.

12. Pracujący niegdyś nad teorią mechaniki kwantowej Henry P. Stapp twierdzi, że jak najbardziej zgodne z prawami fizyki jest istnienie duszy, podważając jednocześnie dotychczasowy pogląd, że wiara w istnienie duszy jest nienaukowa. Stapp oświadczył, że błędny jest pogląd głoszący, ze istnienie duszy powinno być wykluczone przez naukę, gdyż dusza to osobowość, która nie jest zależna od mózgu czy ciała i może ona przetrwać także po śmierci.

13. Istnieją trzy teorie, które opisują Wszechświat, a mianowicie M- teoria, teoria strun, a także teoria kwantowej grawitacji.

14. Abstrakcyjna istota, która dysponuje całkowitą wiedzą o Wszechświecie, tj. o położeniu wszystkich elementarnych cząstek, a także wszystkich sił działających na nie, nosi nazwę Demon Laplace’a. Za pomocą analizy danych jest zdolna do tego, żeby odtworzyć przeszłość i przewidzieć przyszłość ruchów wszelkich obiektów we Wszechświecie. Taką możliwość w fizyce kwantowej wyklucza zasada nieoznaczoności, według której dokładne poznanie stanu cząstek w późniejszym czasie, jest niemożliwe.

15. Według fizyków kwantowych, teorie prawdziwe na temat rzeczywistości to te, wedle których nic nie jest ani absolutne, ani stałe, poza konsekwencją i stałością w świecie myśli. Dokładnie chodzi o to, że rzeczywistość zawsze jest taka, jak postrzega ją każdy z nas.

One thought on “15 ciekawostek o fizyce kwantowej

  • Doskonałość świata nauki jest coraz bliżej osiągnięcia wiedzy zbadania przyszłości, ale obecny poziom edukacji stanów posiadania niestety jest blokowany, bowiem na szczęście to ,co nauka ujawnia dla ciekawskich przekierowuje dużą cząstkę pasjonatów nauki do rozważań i konkluzji, ale ich dominacja w życiu w obawie złego odbioru może nie spotkać zrozumienia. Jednakże postęp naukowo techniczny i wartości i pęd naszego myślenia pozwala nam energetykom w zrozumieniu innego myślenia i zrozumienia naszych doznań w przyszłości. Cieszę się że mogę doszukać się ciekawych doznań informacji dzięki Waszym artykułom.
    Z poważaniem pasjonata.

Komentarze są wyłączone.