10 Najważniejszych Wynalazków i Odkryć Einsteina

e mc2

Albert Einstein to jeden z najwybitniejszych wynalazców oraz fizyków na świecie. Żył on na przełomie XIX oraz XX wieku. W 1921 roku został laureatem nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. Jest on twórcą wielu patentów oraz ponad 300 prac naukowych. Poniżej 10 najważniejszych wynalazków tego genialnego fizyka:

1. Szczególna teoria względności – jest na największa odkrycie tego znakomitego fizyka. To znane na całym świcie równanie E = mc ² pozwala na pogodzenie względność ruchu i obserwowaną niezależność prędkości światła w próżni, zależnie od obserwatora.

2. Ruchy Browna – Wyjaśnienie ruchów Browna, czyli chaotyczny ruch cząsteczek w płynie, które spowodowane są zderzeniami obydwu mediów. Opis ten pozwolił potwierdzić obecność atomów.

3. Wyjaśnienie efektu fotoelektrycznego – za to odkrycie Albert Einstein dostał nagrodę Nobla. Polega ono na definicji fotonu czyli cząstki elementarnej, która jest nośnikiem oddziaływania elektromagnetycznego.

4. Kwantowa teoria ciepła właściwego ciała stałego – to odkrycie udowodniło, że wzór Plancka E=hν można, zastosować nie tylko dla ciała idealnie czarnego, ale do dowolnego ciała stałego. Dzięki temu powyższy wzór można było używać powszechnie w fizyce.

5. Energia punktu zerowego – jest to odkrycie, które opisuje jaką najniższą energię może przyjąć układ kwantowy.

6. Ogólna teoria względności – to odkrycie opisuje nową teorię grawitacji, która tłumaczy to zjawisko poprzez zakrzywioną przez masę lub energię czasoprzestrzeń.

7. Teoria emisji i absorbcji promieniowania elektromagnetycznego – to odkrycie dało początek badań nad laserami.

8. Efekt Einsteina – to odkrycie polega na rozkręcaniu się długiego oraz ferromagnetycznego ciała stałego.

9. Statystyka Bosego-Einsteina – jest to statystyka, która dotyczy bozonów, czyli cząstek posiadających całkowity spin. Opisuje ona bozony jako gaz bozonowy oraz ich liczbę średnią w danym stanie kwantowym.

10. Paradoks EPR – nazwa pochodzi od nazwisk trzech autorów, z których jednym był Albert Einstein. Jej treść ma na celu wykazania niezupełności mechaniki kwantowej. Skupia się ona na stanach splątanych par cząsteczek w których wartości spinu zawsze są o przeciwnym wyniku.

4.3/5 - (liczba ocen: 3)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.