10 Najważniejszych Wynalazków i Odkryć w V wieku

Fajerwerki

V wiek na kontynencie europejskim to przede wszystkim dalszy upadek cesarstwa rzymskiego, niszczonego przez barbarzyńskie plemiona. Legiony rzymskie opuściły Brytanię, która rozpadła się na wiele państwek plemiennych, a Wizygoci, Wandalowie i Hunowie zdobywali dla siebie kolejne terytoria w Europie.

Na 476 rok datuje się koniec Cesarstwa Zachodniorzymskiego. Rozwój i wynalazczość trwały jednak nieprzerwanie, dzięki czemu w kolejnych krajach i państwach pojawiały się nowe udogodnienia.

1. Zaprzęganie zwierząt pociągowych

W 450 roku w Chinach rozpoczęto używanie chomąta – jarzma używanego do zaprzęgania zwierząt pociągowych do ciągnięcia wozu lub pługu. Dzięki temu wynalazkowi siła pociągowa zwierząt mogła zostać wykorzystana w sposób maksymalny.

2. Narzędzia drukarskie i drukowane dokumenty

Z V wieku n.e. pochodzą również najstarsze narzędzia drukarskie i drukowane dokumenty, dlatego na ten okres datuje się wynalezienie druku drzeworytowego w Chinach. Na drewnianych klockach wycinano lustrzane odbicie tekstu lub ilustracji techniką drzeworytu, a następnie powlekano tuszem i odbijano rysunek lub napisy na papierze.

3. Technika żeglarska

W Chinach rozwijała się także technika żeglarska. To tam w 450 roku pojawiły się okręty, których kadłuby podzielone zostały na komory grodziami wodoszczelnymi, co znacznie przyczyniało się do zwiększenia bezpieczeństwa na wodzie.

4. Fajerwerki

Pierwsze wzmianki o pokazach fajerwerków pochodzą także z Chin. Używano do nich zwykłego prochu, stosowanego w Europie jako dymny proch strzelniczy. Zgodnie z chińskimi legendami, petardy wynaleźli pracujący na dworze cesarskim alchemicy poszukujący receptury eliksiru życia i sztucznego złota.

5. Cyfra zero

W 458 roku w Indiach pierwszy raz opisana została cyfra zero – element neutralny dodawania i najmniejsza liczba nieujemna. System pozycyjny o podstawie 10, z dziesięcioma cyframi i metodami wykonywania działań matematycznych został po raz pierwszy opisany w indyjskim dziele „Lokavibhaaga”.

6. Koło wodne

W 470 zaczęto wykorzystywać technologię koła wodnego nadsiębiernego, czyli wykorzystującego energię potencjalną wody w Atenach. Koło poruszało się dzięki spiętrzonej wodzie, która od góry była doprowadzana na jego łopaty. W ten sposób znacznie zwiększona została jego wydajność – do ok. 60%, ze względu na większą energię spiętrzonej i spadającej swobodnie wody.

7. Witraże

V wiek stał się również początkiem rozwoju techniki witraży, kawałków kolorowego szkła, które łączone były ramkami z ołowiu. Zdobiono nimi przede wszystkim budynki kościelne, tworząc zachwycające mozaiki.

8. Astrolabium

W Aleksandrii w V wieku dokonano wynalazku astrolabium, które można uznać za wczesnego rodzaju komputery. Stały się one niezastąpione w przypadku astronomów i nawigatorów statków, pozwalając im ustalić pozycję ciała niebieskiego w dzień lub w nocy. Astrolabium były także inspiracją dla późniejszego rozwoju zegarów mechanicznych.

9. Walki zapaśników sumo

Dwór cesarza Japonii – Yuraku – stał się miejscem rozwoju nowej dyscypliny sportowej. Zaczęły odbywać się tam bowiem walki zapaśników sumo.

10. System dziesiętny

Pod koniec wieku, ok. 500 roku w Indiach wynaleziony został system dziesiętny, którym posługujemy się do dzisiaj. Do Europy trafił za pośrednictwem Arabów.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *