10 Najważniejszych Wynalazków i Odkryć Galieusza

Galieusz
autor: Justus Sustermans / źródło: Wikipedia

Galileusz to włoski fizyk, astronom, matematyk i wynalazca. Żył on na przełomie XVI oraz VII wieku. Ta sławna postać ma na swoim koncie wiele wynalazków. Poniżej lista 10 najważniejszych z nich:

1. Waga hydrostatyczna

Jest to przyrząd, który pozwalał na pomiar gęstości ciał stałych. Zbudowana ona jest podobnie jak zwykła waga. Pomiar gęstości polega na zawieszeniu na szalce od dołu mierzonego przedmiotu i pomiar wagi w powietrzu oraz przy całkowitym zanurzeniu w wodzie. Po zastosowaniu odpowiednich wzorów, na podstawie wyników ciężarów można wyznaczyć gęstość mierzonego przedmiotu.

2. Termoskop

Przyrząd, który służy do pomiar różnicy temperatur. Zbudowany został przez włoskiego wynalazcę w 1603 roku. Zbudowany jest on z rury w której znajdują się pływaki, które pływają w mierzonej cieczy kiedy ta osiągnie określoną temperaturę.

3. Luneta

Przyrząd optyczny, który służy do obserwacji przedmiotów, które znajdują się w znacznej odległości od obserwatora. Obraz w lunecie jest powiększony oraz prosty.

4. Zjawisko bezwładności

Zjawisko to polega na tym, że jeżeli na ciało nie działają żadne siły lub działające siły równoważą się to porusza się ono ruchem jednostajnym lub pozostaje w spoczynku.

5. Przyśpieszenie ziemskie

Galileusz odkrył, że dla każdego ciała wartość tego parametru jest stała.

6. Termometr

W 1607 roku Galileusz skonstruował termometr czyli urządzenie służące do pomiary temperatury.

7. Mikroskop

To urządzenie Galileusz wynalazł w 1610 roku. Został on stworzony na podstawie teleskopu i służy do obserwacji małych przedmiotów poprzez wywołanie efektu optycznego powiększenia.

8. Kompas wojskowy

Było to urządzenie wykorzystywane przez wojsko do bardzo dokładnego ustawiania dział na polu walki.

9. Cyrkiel proporcjonalny

Był to przyrząd zbudowany z dwóch ramion połączonych zawiasem. Każde z ramion posiadało 7 identycznych odcinków. Służył on do obliczeń arytmetycznych i geometrycznych.

10. Teleskop

Przyrząd astronomiczny, który pozwalał na obserwację planet. Galileusz skonstruował pakiet soczewek, dzięki którym odkrył między innymi księżyce Jowisza oraz kratery na naszym księżycu.

4/5 - (liczba ocen: 4)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.