Ciekawostki

10 Zaskakujących Ciekawostek o DNA

DNA

DNA, czyli kwas deoksyrybonukleinowy jest wielocząsteczkowym związkiem chemicznym, który pełni rolę nośnika informacji genetycznej wszystkich organizmów żywych.

Poniżej znajduje się 10 ciekawostek o tej niezwykłej i ważnej cząsteczce.

1. Adenina, guanina, cytozyna i tymina

Podstawowymi składnikami budującymi DNA są 4 zasady azotowe: adenina, guanina, cytozyna oraz tymina. Połączone są ze sobą wiązaniami chemicznymi i układają się w kształt podwójnej helisy.

2. Koncepcja dziedziczenia

Koncepcja dziedziczenia opierającego się na kwasach nukleinowych znana była od drugiej połowy XIX w., jednak struktura DNA pozostawała zagadką przez prawie 100 kolejnych lat. Za autorów modelu podwójnej helisy uznaje się Jamesa Watsona oraz Francisa Cricka, którzy za swoje odkrycie zostali nagrodzeni Nagrodą Nobla w 1953 roku.

3. Geny

W ludzkich genach może znajdować się ponad trzy miliardy par zasad DNA, w genomie zaś może być nawet 25000 genów. Każda komórka naszego organizmu zawiera w sobie dokładną kopie genomu.

4. 3 miliardy par zasad

W 2003 roku zakończyły się prace nad sekwencjonowaniem genomu człowieka. Naukowcy z 600 laboratoriów znajdujących się w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Chin, Japonii i USA odczytali każdą z 3 miliardów par zasad, w których zapisana jest informacja genetyczna człowieka. Przedsięwzięcie „Human Genome Project” trwał 13 lat i łącznie kosztował 2,7 miliarda dolarów.

5. Human Genome Project

Aby uczcić sukces projektu „Human Genome Project”, 25 kwietnia ustanowiono Międzynarodowym Dniem DNA. Data ta została wybrana także ze względu na osiągnięcia Francisa Crick’a i Jamesa Watsona, którzy opublikowali swoje badania nad strukturą DNA 25 kwietnia 1953 roku.

6. Genom szympansa

W 2005 roku badacze zsekwencjonowali genom szympansa. Okazało się, że jest podobny do genomu ludzkiego w 98%.

7. Długość DNA

Gdybyśmy rozciągnęli całe DNA znajdujące się w organizmie człowieka, jego całkowita długość przekraczałaby kilka milionów kilometrów.

8. Inne gatunki

W ludzkim DNA można zidentyfikować geny pochodzące od innych gatunków. W ludzkim genomie występuje około 145 genów pochodzących od bakterii, grzybów i innych jednokomórkowych organizmów.

9. Mutacje DNA

Nie wszystkie zmiany i mutacje DNA powodują choroby. Większość zmian sekwencji DNA nie wpływa niekorzystnie na zdrowie człowieka.

10. Daltonizm

Kobiety rzadziej są daltonistkami niż mężczyźni. Geny odpowiedzialne za najczęstszą przyczynę ślepoty barw znajdują się na chromosomie X. U kobiet nawet gdy wystąpi gen związany z daltonizmem, poprawnie działający gen z drugiego chromosomu będzie niwelował tą stratę.. W przypadku mężczyzn odziedziczenie genu ślepoty barw na chromosomie X, będzie oznaczało daltonizm.