Ciekawostki

10 Najważniejszych wynalazków i odkryć Nikola Tesli

Tesla pomnik

Nikola Tesla był serbskim elektrotechnikiem i inżynierem, który skonstruował mnóstwo urządzeń wykorzystujących i produkujących prąd przemienny. Jego największym rywalem w dziedzinie wynalazków i wielkich odkryć w historii był sam Tomas Edison, zwolennik prądu stałego. Tesla opatentował niemal trzysta różnych urządzeń. Przyjrzyjmy się tym, które miały największy wpływ na otaczającą nas rzeczywistość.

Zobacz też -> Ciekawostki o samochodach Tesli

1. Prąd przemienny

Prąd przemienny, dzięki któremu Nikola Tesla zdobył światową sławę, to prąd okresowo zmienny, którego wartości chwilowe zmieniają się regularnie, przyjmując na zmianę wartości ujemne i dodatnie. Prąd przemienny nie działa bez przerwy, a najwyższą moc osiąga tylko na ułamek sekundy. Jest on powszechnie wykorzystywany w elektroenergetyce.

2. Transformator rezonansowy

Transformator rezonansowy, zwany od nazwiska swojego odkrywcy transformatorem Tesli, potrafi wytworzyć napięcie o wysokości milionów woltów. Przenosi on energię elektryczną prądu przemiennego z jednego obwodu do drugiego drogą indukcji. Dzięki temu można zmieniać napięcie panujące w sieci wysokiego napięcia. Zapewnia również niezwykłe efekty wizualne, które przypominają niebieskie błyskawice.

3. Bezprzewodowy transfer energii elektrycznej

Bezprzewodowy transfer energii elektrycznej to pomysł Tesli, któremu poświęcił wiele lat. Dzięki swojej pracy udało mu się zapalić dwieście lamp, które były włożone w ziemię w odległości czterdziestu kilometrów od niego. Niestety, eksperymenty te obfitowały w wiele skutków ubocznych, których nawet geniusz nie potrafił powstrzymać, na przykład ludzie spacerujący po trajektorii przesyłu energii mogli odnieść wrażenie, że na ziemi, po której stąpają, rozpętała się potężna burza z piorunami. Tesla wyprzedzał swoje czasy o kilka pokoleń, ale jego praca badawcza i eksperymenty dały podstawy do rozwiązań, z których korzystamy dzisiaj.

4. Radiotechnika

Radiotechnika i zdalne sterowanie były kolejnymi obsesjami Tesli. W 1898 roku serbski inżynier zaprezentował swoje urządzenie, które było statkiem bez załogi, którym można było sterować za pomocą fal radiowych. Pokaz urządzenia, który odbył się w Nowym Jorku, wywołał wielkie poruszenie i brak zrozumienia, ponieważ część zaproszonych gości uznała go za przedstawienie magiczne, a nie naukową prezentację.

5. Promieniowanie rentgenowskie

W 1887 roku Nikola Tesla rozpoczął badania nad promieniowaniem rentgenowskim, dołączając do grupy naukowców, która od jakiegoś czasu zajmowała się tym zagadnieniem takich, jak Heinrich Hertz czy Johann Wilhelm Hittorf. Do swoich eksperymentów Tesla wykorzystywał lampy próżniowe i wysokie napięcie. Udało mu się wygenerować na tyle silne promieniowanie, że mógł zaobserwować jego zły wpływ na żywe istoty. Odkrył też, że katodowe promienie pozwalają zobaczyć wnętrze człowieka, a swoje fotografie przesłał Wilhelmowi Rontgenowi, który na początku dwudziestego wieku otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki.

6. Turbina Tesli

Turbina Tesli, czyli turbina talerzowa, to niezbyt skomplikowana konstrukcja, która jest powszechnie wykorzystywana w silnikach Tesli. W czasach swojego powstania została uznana za absurdalny wymysł, ale nieco później okazała się niezbędną częścią nuklearnych statków podwodnych czy wierteł dentystycznych.

7. Dynamo rowerowe

Dynamo rowerowe, które opatentował Nikola Tesla, przetwarza energię mechaniczną na elektryczną. Dzięki niemu, podczas jazdy na rowerze, obroty koła powodują świecenie się lampki elektrycznej z intensywnością zależną od prędkości obrotów.

8. Hydroelektrownia

Dzięki hydroelektrowni przepływowej człowiek może doprowadzić do zamiany energii potencjalnej wody w energię elektryczną. Tesla wykorzystał potężne masy wody wodospadu Niagara w Kanadzie do obrotu turbin i produkcji energii, a na pamiątkę poskromienia potężnego wodospadu i osiągów naukowych w pobliżu Niagary dziś stoi pomnik serbskiego elektrotechnika.

9. Baterie słoneczne

Baterie słoneczne to elementy półprzewodnikowe, dzięki którym możliwa jest konwersja światła słonecznego w energię elektryczną. W dziewiętnastym wieku wielu naukowców zajmowało się z tym niezwykłym zjawiskiem. W swoich czasach dołączył do nich również Nikola Tesla, którego wytężona praca przyczyniła się do rozwoju badań nad odnawialnymi źródłami energii.

10. Radio

W 1943 roku Nikola Tesla otrzymał w Stanach Zjednoczonych prawa patentowe do urządzenia, które podbiło świat. Było to radio, dzięki któremu informacje mogły być przekazywane na odległość za pomocą fal radiowych. Fale dźwiękowe mogły być odbierane za pomocą radioodbiorników.

Czytaj dalej: 10 Epokowych Wynalazków, które Zmieniły Oblicze Świata