Ciekawostki

Najważniejsze wynalazki i odkrycia Mikołaja Kopernika

Mikołaj Kopernik

Mikołaj Kopernik to jeden z najsłynniejszych astronomów w historii i prawdziwy rewolucjonista epoki baroku. Jego odważne teorie wywróciły do góry nogami astronomię, a dzieła były zakazane przez Kościół. O słynnym uczonym z Torunia do dziś mówi się, że „wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”, ale miał na koncie również inne osiągnięcia.

1. Teoria heliocentryczna

Oczywiście, do tych najważniejszych należy propagowanie teorii heliocentrycznej, która była znana już w czasach starożytnych, ale dopiero dzieło Kopernika, „O obrotach sfer niebieskich”, było prawdziwą sensacją w świecie nauki. Sześć ksiąg, składających się na kontrowersyjną pracę, ukazało się w 1543 roku w Norymberdze. To tutaj znalazł się wykład o budowie świata, według którego Słońce znajduje się w centrum Układu Słonecznego, a planety krążą wokół niego.

2. Traktatem o monetach

Traktat monetarny Mikołaja Kopernika, zwany również „Traktatem o monetach” był pracą z dziedziny polityki pieniężnej, którą Kopernik wykonał na zlecenie króla Zygmunta Starego. Naukowiec zwrócił w niej uwagę na relację między podażą a inflacją, ale nie tylko.

3. Prawo Kopernika-Greshama

Prawo Kopernika-Greshama to jedna z teorii traktatu monetarnego, która zakłada, że jeśli istnieją pieniądze, które są różne, ale zgodnie z prawem równowartościowe, to te, które wykonano z lepszego kruszcu, będą gromadzone, a w obiegu zostaną te gorsze. Thomas Gresham był, podobnie jak Kopernik, ekonomistą, który równolegle zajmował się tym zagadnieniem, a na cześć naukowców prawo to nosi ich imiona.

4. Twierdzenie Kopernika

Twierdzenie Kopernika zostało odkryte dwukrotnie już dużo wcześniej, ale toruński uczony nie miał o tym pojęcia, stąd jego publikacja w 1543 roku. Zakłada ono, że jeśli wewnątrz okręgu toczy się okrąg o promieniu dwa razy mniejszym, to dowolny ustalony punkt mniejszego okręgu będzie się poruszał prostoliniowo po średnicy tego większego.

5. Zmienność ekscentryczności Ziemi,

Kopernik prowadził obserwacje astronomiczne, dzięki którym udało mu się odkryć zmienność ekscentryczności Ziemi, czyli wielkości, która charakteryzuje kształt orbity, a także ruchu apogeum słonecznego wobec gwiazd stałych.

6. Reforma kalendarza juliańskiego

Od 1513 do 1516 roku Mikołaj Kopernik brał czynny udział w pracach nad reformą kalendarza juliańskiego. Potrzeba poprawy kalendarza spowodowała, że Kopernik dokładnie wyznaczył długość roku zwrotnikowego na 365 dni, a jego badania przyczyniły się do powstania kalendarza gregoriańskiego niedługo po tym.

7. Środek planety

Kopernik dowiódł, że nie istnieje jeden środek wszystkich sfer i kół niebieskich. Środek planety nie jest zaś środkiem wszechświata, a jedynie wyznacza środek ciężkości i środek sfery księżyca.

8. Żaden punkt Wszechświata nie jest wyróżniony.

Podstawą współczesnej astronomii jest również przekonanie Kopernika o tym, że ta część Wszechświata, którą możemy obserwować z Ziemi, niczym nie różni się od części, które nie są dostępne dla naszych oczu i teleskopów. Zgodnie z tą zasadą kopernikańską żaden punkt Wszechświata nie jest wyróżniony.

9. Ziemia wykonuje pełny obrót wokół własnej osi

Mikołaj Kopernik opisał zjawisko, które dziś wydaje się absolutną oczywistością, ale w jego czasach brzmiało to jak herezje. Wyjaśnił bowiem, że każdego dnia Ziemia wykonuje pełny obrót wokół własnej osi, a jeśli na firmamencie widzimy jakiś ruch, to nie dlatego, że on nastąpił, ale dlatego, że Ziemia ciągle jest w ruchu.

10. Źródło Pandemii w Olsztynie

Kopernik zajmował się dotkliwym problemem pandemii w Olsztynie i odkrył, że przyczyną choroby zakaźnej było spożywanie chleba, który był magazynowany w fatalnych warunkach. Dzięki jego spostrzeżeniom powstrzymano rozwój zarazy i zaniechano jedzenia brudnego i nieświeżego jedzenia.