Tech

Najważniejsze korzyści ze skutecznego wykorzystania narzędzi do analizy danych

dane na komputerze

Dane generowane przez firmy zawierają cenną wiedzę, a analiza danych jest sposobem na jej poszerzenie. Analityka danych może pomóc organizacji w dostosowaniu prezentacji rynkowej konkretnego klienta do identyfikacji i łagodzenia ryzyka biznesowego.

Przygotowanie danych

Analiza zawsze zaczyna się od zebrania danych i przygotowania ich do badania i interpretacji. Wiele organizacji polega na analitykach, którzy ręcznie łączą i przetwarzają dane przed rozpoczęciem ich analizy. Jednak nawet jeśli dołoży się wszelkich starań, aby uwzględnić wszystkie istotne dane, ręczny proces grozi pominięciem istotnych informacji lub nieumyślnym włączeniem nieprawidłowych danych.

Gdy masz już potrzebne dane w jednym miejscu, kompleksowe narzędzia do analizy danych mogą je skutecznie oczyścić, aby upewnić się, że są kompletne, dokładne, aktualne, odpowiednio sformatowane i pozbawione powielonych lub nieistotnych informacji.

Tworzenie raportów

Analityka danych to sztuka gromadzenia i analizowania surowych danych w celu przekształcenia metryk w użyteczne informacje. Raporty analityki danych przedstawiają metryki, analizy, wnioski i rekomendacje w przystępnej, strawnej formie wizualnej, tak aby każdy w organizacji mógł podejmować świadome decyzje oparte na danych. Więcej o tym, jak wygląda tworzenie raportów i wizualizacji z platformą Qlik Sense przeczytasz tutaj: https://businessintelligence.pl/qlik-sense/

Lepsze rozumienie klientów

Organizacje mogą prowadzić analizę behawioralną danych o klientach w celu poprawy ich obsługi. Na przykład firma może wykorzystać model informacyjny dla transakcji e-commerce, aby określić, które produkty można polecić przy kasie w celu zwiększenia sprzedaży.

Klient może zrobić zakupy w sklepie odzieżowym, który ma usługi fizyczne i internetowe. Firma może przeanalizować dane dotyczące sprzedaży oraz dane ze stron reklamowych, a następnie stworzyć kampanie reklamowe promujące jej sprzedaż elektroniczną w segmentach produktów, którymi klienci są od dawna zainteresowani.

Ochrona danych

Możesz mieć obawy dotyczące bezpieczeństwa, gdy myślisz o połączeniu dużych ilości danych z wielu źródeł i późniejszym opublikowaniu informacji biznesowych. Należy szukać narzędzi do analizy danych, które posiadają zabezpieczenia chroniące dane klientów oraz klucze szyfrujące, które utrzymują poufność danych podczas ich przesyłania.

Odnoszące sukcesy firmy nadal rozwijają się dzięki rozbudowanym rejestrom danych. Rozwój technologii jest dostępny dla większej liczby organizacji niż kiedykolwiek wcześniej.

Materiał partnera

4.5/5 - (liczba ocen: 2)