Tech

Low code – czyli szybsze projektowanie i wdrażanie aplikacji

low code

Podążanie za trendami i bycie o krok przed konkurencją – to już nie wystarcza, by wyróżnić się na rynku i na nim utrzymać. Obecnie firmy muszą robić znacznie więcej, by odnieść sukces. Wiele organizacji nadal pracuje w arkuszach Excela i sporo procesów przeprowadza manualnie. Część decyduje się na zakup niekonfigurowalnych i nieskalowanych narzędzi do usprawniania procesów w firmie. Takie praktyki to jedynie iluzja rozwoju. Realnym game changerem jest umiejętność kreowania rozwiązań i produktów cyfrowych „tu i teraz” – w odpowiedzi na zmieniające się oczekiwania rynku, dynamiczny rozwój konkurencji i nierzadko konieczność transformacji biznesowej wewnątrz własnej organizacji. W tym przypadku sprawdzi się sprawne wdrożenie w przedsiębiorstwie platformy low code jako jednego z filarów kompleksowej transformacji cyfrowej.

Czym jest low code i dlaczego jest tak pożądane przez firmy?

Termin low code odnosi się do sposobu tworzenia aplikacji przy użyciu małej ilości kodu. Platformy niskokodowe stanowią uproszczone środowisko programistyczne. Dzięki temu możliwe jest budowanie systemów przez osoby z podstawową wiedzą programistyczną. Do niedawna kreacja nowych rozwiązań technologicznych bazowała na ręcznym programowaniu w językach takich jak np. Python czy Java. Nowoczesne narzędzia typu FlowDog Low Code umożliwiają modułowe tworzenie rozmaitych funkcjonalności wedle zróżnicowanych potrzeb biznesowych klienta. Odpowiednio przygotowany proces wdrożenia platformy obejmować powinien: uwzględnienie wymagań klienta, omówienie dostępnych dla niego możliwości, akceptację rozwiązań przez klienta, prace wdrożeniowe, testy, szkolenie przyszłych użytkowników oraz uruchomienie produkcyjne.

Wiele małych, średnich i dużych firm istotnie koncentruje się na przyspieszeniu digitalizacji w organizacji. To niezwykle ważny element w głównej strategii przedsiębiorstw. Osiągnięcie tego celu istotnie ułatwiają dziś rozwiązania low code oraz no code. Narzędzia niskokodowe i bezkodowe są dziś niezbędne w tworzeniu nowych technologii, umożliwiających uzyskiwanie pożądanych rezultatów.

Szybkie projektowanie i wdrażanie aplikacji za pomocą low code

Każda platforma low code ma własne ustawienia programistyczne. Niektóre funkcje są jednak uniwersalne dla większości narzędzi, bez względu na usługodawcę. Interfejsy są zazwyczaj bardzo praktyczne i intuicyjne. Umożliwiają szybkie stworzenie spójnego i funkcjonalnego systemu. Budowane na platformie procesy są prezentowane wizualnie. Dzięki temu użytkownicy mogą zobaczyć produkt, zamiast wyobrażać sobie jego formę poprzez analizowanie linijek kodu.

W ten sposób sprawnie można tworzyć aplikacje np. onboardingu nowych pracowników, zarządzania zamówieniami, interfejsów samoobsługi, analizy danych, katalogów faktur, kontroli inspekcji terenowych czy rezerwacji spotkań. W związku z tym firmy są lepiej przygotowane do nadążania za zmianami w stale ewoluujących sytuacjach biznesowych i mogą błyskawicznie reagować na nowe potrzeby, oczekiwania rynkowe oraz sytuacje kryzysowe.

Transformacja cyfrowa z platformą low code w Twojej firmie

Większość firm, które realnie rywalizują na rynku z mniejszymi lub większymi podmiotami w swojej branży, już jest w trakcie transformacji cyfrowej. Wdrożenie w organizacji narzędzi low code to nieuchronność – jedynie kwestia czasu, kiedy nastąpi. Na wprowadzenie rozwiązań niskokodowych trzeba odpowiednio przygotować całe działy oraz pojedynczych pracowników. Tych kilka rad umożliwi firmom właściwe wybranie usługodawcy i przejście przez cały proces bez większych problemów:

  • Wybierz usługodawcę, którego narzędzie low code umożliwia tworzenie zarówno prostych, jak i złożonych aplikacji, a także ich rozbudowę. Szukaj oferty dającej sposobność integracji z wieloma źródłami danych, interfejsami API i innymi aplikacjami oraz popularnymi systemami.
  • Zwróć uwagę na oferty, które zawierają „coś więcej”, czyli indywidualne wsparcie oraz poradniki dla Twojego personelu.
  • Zacznij pracę na platformie low code od jednego prostego projektu.
  • Zanim zaczniesz pracować nad złożonym systemem, wykonaj weryfikację low code koncepcji, która jest jego pomniejszoną wersją.
  • Stwórz wcześniej wizję pracy oraz ramy czasowe dla każdego projektu.
  • Udostępnij platformę wykwalifikowanym specjalistom IT oraz samoukom programistycznym ze strony biznesowej organizacji.

5 powodów, dla których warto korzystać z low code

Implementacja platformy low code w firmie to must-have, jeżeli dąży się do zwiększenia produktywności, skrócenia czasu zdobywania udziału w rynku, skutecznej automatyzacji procesów, poprawienia doświadczeń użytkowników, obniżenia kosztów czy polepszenia przepływu pracy.

Swoboda działania dzięki automatyce

Implementacja narzędzi low code w firmie daje dużą swobodę działania dzięki automatyce. Oznacza to, że organizacja jest w stanie sprostać zmieniającym się potrzebom biznesowym. Osiąga się to dzięki różnorodnym możliwościom adaptacji i konfiguracji oraz elastyczności programów. Kluczem do sukcesu jest dostosowywanie technologii do strategii biznesowej przedsiębiorstwa, a nie odwrotnie.

Przyspieszona transformacja cyfrowa

Firma to ludzie. Jeżeli transformacja cyfrowa dotyczy organizacji, oznacza to, że dotyczy ona przede wszystkim osób w niej pracujących. Platformy low code umożliwiają pracownikom stawanie się mistrzami zmian poprzez opracowywanie rozwiązań cyfrowych, które są niezbędne do dynamicznego rozwoju biznesu. Wobec tego narzędzia niskokodowe nie mają wypełniać luk w talentach informatycznych. Należy zapewnić personelowi wsparcie w zdobywaniu kompetencji i na bieżąco zaradzać niedoborom umiejętności technicznych. Dzięki temu możliwe są szybkie dostarczanie oprogramowań i sprawny postęp w digitalizacji procesów.

Transformacja pracowników biznesowych w citizen developerów

Transformacja cyfrowa wiąże się z transformacją kadrową. Organizacja powinna dążyć do zdobywania wiedzy technicznej i zamiany pracowników biznesowych w tzw. citizen developerów. Łącząc nowe technologie ze specjalistyczną wiedzą biznesową, można uzyskiwać coraz lepsze produkty cyfrowe.

Zwiększona produktywność

Zwiększenie produktywności z low code to między innymi zmniejszanie TCO (ang. total cost of ownership). Nowe aplikacje można tworzyć na bazie zasobów cyfrowych, wykorzystywanych do kreacji starych systemów. Warto zmieniać i ponownie stosować moduły i środki, które wykreowano przy poprzednim projekcie. Taka praktyka polepsza przepływ pracy i ogranicza koszty developmentu.

Przekraczanie oczekiwań klienta dzięki lepszemu CX

Wykorzystanie narzędzi low code umożliwia nadążanie za trendami CX (ang. customer experience) i przekraczanie oczekiwań konsumentów. Platformy niskokodowe zapewniają swobodę w tworzeniu wielokanałowych ścieżek zakupowych i aplikacji mobilnych oraz wykorzystują sztuczną inteligencję. Dzięki takim możliwościom skutecznie można stać się organizacją zorientowaną na klienta.