Tech

Ciekawostki na temat OpenAI

open ai ciekawostki

OpenAI, czołowa amerykańska organizacja badawcza w dziedzinie AI, jest znana z podwójnej struktury: non-profit OpenAI Inc. oraz jej komercyjnego oddziału, OpenAI Global LLC.

Założona w 2015 roku przez wizjonerską grupę, w tym Sama Altmana, Grega Brockmana, Petera Thiela i Elona Muska, OpenAI stoi na czele technologii AI, dążąc do rozwoju sztucznej inteligencji ogólnej (AGI). AGI reprezentuje zaawansowaną formę AI, zdolną do uczenia się i funkcjonowania w różnych dziedzinach na poziomie równym lub wyższym niż ludzki.

Misja OpenAI jest wielka – rozwijać AGI na korzyść całej ludzkości. Jednak te ambitne cele niosą ze sobą kontrowersje, szczególnie w kontekście potencjału AGI do przewyższania ludzi w kluczowych obszarach ekonomicznych, co wywołuje debaty nad jej wpływem na społeczeństwo, gospodarkę i krajobraz polityczny.

Kluczowe daty i osiągnięcia

  • Grudzień 2015 – powstanie OpenAI. W pierwszym roku działalności, firma skupiła się na pozyskiwaniu talentów i budowie infrastruktury.
  • Luty 2019 – OpenAI LP, komercyjne ramię firmy, zostało stworzone w celu pozyskania większych środków na badania, z zamiarem pozyskania 1 miliarda dolarów.
  • Czerwiec 2020 – premiera GPT-3, modelu językowego, który z 175 miliardami parametrów, stał się najbardziej zaawansowanym tego typu modelem na świecie w tamtym czasie.

Przegląd produktów OpenAI

OpenAI, organizacja badawcza specjalizująca się w sztucznej inteligencji, prezentuje bogatą gamę produktów, w tym zaawansowane modele językowe (LLM), które pracują na zbiorach danych mierzonych w petabajtach oraz technologie przetwarzania języka naturalnego. Te technologie pozwalają modelom odpowiadać na polecenia użytkowników w języku ludzkim.

ChatGPT to chatbot AI, który rozumie i generuje język naturalny, umożliwiając komunikację na wzór ludzki. Najnowsza wersja z 2023 roku, oparta na modelu GPT-4, posiada zdolność do „web scraping” – wykorzystywania programów botów do ekstrakcji danych ze stron internetowych i zapisywania ich w strukturalnym, użytecznym formacie.

DALL-E to system AI, który może tworzyć i manipulować obrazami oraz sztuką wizualną na podstawie opisów w języku naturalnym. Najnowsze wersje, DALL-E 2 i DALL-E 3, różnią się możliwościami i zasadami (na przykład DALL-E 3 odmawia naśladowania stylu żyjących artystów).

Whisper jest otwartym modelem uczenia maszynowego przeznaczonym do automatycznej transkrypcji audio i mowy.

Sora to zaawansowany model tekst-na-wideo stworzony przez OpenAI, który umożliwia użytkownikom generowanie klipów wideo o długości do minuty na podstawie tekstowych opisów. Model ten potrafi tworzyć sceny o wysokim stopniu szczegółowości i realizmu, uwzględniając złożone ruchy i interakcje, które ściśle odpowiadają podanym poleceniom​

Lata 2016–2018 były okresem intensywnych badań i eksperymentów w OpenAI, które zaowocowały szybkim rozwojem nowych innowacji i produktów w dziedzinie AI. W 2016 roku firma wprowadziła OpenAI Gym – zestaw narzędzi Pythona do tworzenia algorytmów uczenia ze wzmocnieniem.

Ewolucja OpenAI

W latach 2019–2021 OpenAI przeszło na model hybrydowy non-profit/for-profit, aby móc generować większy kapitał na rozwój technologii AI. W 2019 roku firma nawiązała strategiczne partnerstwo z Microsoftem, które objęło szerokie wsparcie finansowe w wysokości 1 miliarda dolarów.

W 2020 roku miała miejsce beta wersja chatbota GPT-3, a w 2021 roku OpenAI wprowadziło na rynek dwa innowacyjne produkty — DALL-E i Codex, które znacząco wpłynęły na generowanie obrazów i kodu z naturalnego języka. W 2022 roku OpenAI wydało ChatGPT, co zainicjowało nową erę w AI, przynosząc znaczące zmiany społeczne i zawodowe. W listopadzie 2023 roku doszło do kontrowersji w zarządzie OpenAI, co skutkowało krótkotrwałą zmianą CEO i prezesa zarządu, ale ostatecznie Sam Altman został przywrócony na stanowisko CEO.

Przemiany te wprowadziły OpenAI w nową fazę rozwoju, zwiększając zainteresowanie regulacjami i nadzorem w kontekście coraz większej komercjalizacji technologii AI.

Krytyka OpenAI

Pomimo tych wszystkich szybkich postępów, OpenAI nie była wolna od krytyki, zarówno w świecie technologii, jak i poza nim. Przejście firmy ze statusu nonprofit na „częściowe zarabianie” w 2019 roku napędziło krytykę, że jej zaangażowanie we współpracę z innymi w budowaniu bezpiecznej i korzystnej sztucznej inteligencji ogólnej stało się zyskownym wyścigiem zbrojeń AI, mającym na celu wyprodukowanie najbardziej zaawansowanej technologii AI na rynku. Jednocześnie inni wyrazili obawy dotyczące rosnącego braku przejrzystości OpenAI w zakresie sposobu rozwijania jej przełomowych produktów, biorąc pod uwagę jej zaangażowanie w rozwijanie oprogramowania open source.

Ostatnio, debiut ChatGPT pod koniec 2022 roku spotkał się z niemałą krytyką obok powszechnych pochwał za jego przełomowe zdolności. Technologii zarzucano produkowanie nieprawdziwych odpowiedzi, które są pozornie inteligentne i dobrze napisane.

Chatboty OpenAI są jednymi z wielu, które na początku 2023 roku spotkały się z obawami dotyczącymi bezpieczeństwa. Oprócz zdolności wspomagających tych zasobów, badacze wykryli również toksyczną treść w ich odpowiedziach. Przykłady obejmują informacje, jak skonstruować bombę, wraz z poradami, jak dokonać kradzieży tożsamości i okraść organizację charytatywną.

Międzynarodowy sceptycyzm dotyczący AI również nadal się pojawia. Na przykład rządy Francji i Włoch przedstawiły żądania dla OpenAI. Tymczasem Biały Dom USA zażądał dalszych informacji dotyczących ryzyk związanych z AI.

Wokół OpenAI pojawiły się również procesy sądowe dotyczące praw autorskich. W czerwcu twórcy zostali poddani kontroli w związku z zarzutem kancelarii prawniczej Joseph Saveri. Zarzut, zgłoszony w imieniu pięciu autorów książek, wskazywał, że ChatGPT i jego bazujące na nim duże modele językowe (LLMs) — GPT-3.5 i GPT 4 — zawierały chronione prawem autorskim materiały. Konkretnie oskarżono te źródła o używanie prac autorów do tworzenia streszczeń w celu szkolenia LLM-ów bez ich zgody.

The New York Times również pozwał OpenAI i Microsoft w grudniu 2023 roku za naruszenie praw autorskich, oskarżając ich o nielegalne kopiowanie artykułów do szkolenia LLM-ów i tworzenie produktów AI konkurujących z The New York Times. Gazeta była pierwszą dużą organizacją prasową, która pozwała OpenAI i Microsoft za wykorzystanie ich publikacji do szkolenia systemów AI