Ciekawostki

10 Najważniejszych Wynalazków Benjamina Franklina

Benjamin Franklin

Benjamin Franklin to jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, a jednocześnie człowiek o niezwykłej wszechstronności, słynny ze swojej pomysłowości i licznych wynalazków ułatwiających życie. Działalność naukową i polityczną Benjamina Franklina trafnie podsumowuje napis na jego popiersiu znajdującym się w Paryżu, wykonanym przez Jean’a d’Alemberta: Grom wydarł niebu, a berło tyranom”. Franklin zajmował się bowiem nie tylko eksperymentami w dziedzinie elektryczności, z których jest najbardziej znany, ale również zaangażował się w tworzenie Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Oto jego dziesięć najbardziej znanych wynalazków i osiągnięć.

1.Franklin interesował się teorią zjawisk elektrycznych, ładując m.in. butelkę lejdejską ładunkami elektrycznymi spływającymi z chmur burzowych po wilgotnym sznurze latawców. Tym samym udowodnił istnienie elektryczności w piorunach i potwierdził wysuniętą przez siebie teorię o elektryzowaniu dodatnim i ujemnym, w wyniku którego ciała naelektryzowane jednakowo się odpychają, a różnoimienne – przyciągają.

2. Jednym z najsłynniejszych wynalazków Franklina było zabezpieczenie pozwalające chronić dom przed pożarem w trakcie burzy. Piorunochrony odprowadzające do ziemi prąd wyładowania o natężeniu rzędu kilkunastu tysięcy amperów Franklin zaczął instalować w Filadelfii w 1752 roku.

3. Jego wynalazkiem były również tzw. dzwoneczki Franklina. Wykorzystał on do tego wynalazek Andrew Gordona z Niemiec z 1742 roku, tzw. lightning bells, który przekształcał energię elektryczną w mechaniczną. Uziemiając jeden z dzwonków i podłączając drugi do piorunochronu, Franklin stworzył konstrukcję ostrzegającą przed nadciągającą burzą.

4. Franklin zajmował się również wymyślaniem udogodnień służących w codziennym życiu, jak bezdymny piec, podwyższający komfort mieszkania.

5. Skonstruował fotel bujany będący jednym z charakterystycznych elementów widocznym przez wiele lat na amerykańskiej prowincji, na werandach przed wejściem do domów.

6. Cierpiąc na osłabienie wzroku Franklin stworzył również dla siebie okulary dwuogniskowe, w których górna połowa służyła do wyraźnego widzenia w oddali, a dolna do czytania.

7. W 1775 roku odkrył i opisał prąd zatokowy Golfsztrom analizując czas trwania podróży statków płynących z Anglii do Ameryki o dwa tygodnie dłużej niż w odwrotnym kierunku.

8. Ciekawostką jest fakt, że także pierwsza wypożyczalnia książek została zorganizowana w Filadelfii przez Benjamina Franklina.

9. Zajmował się on organizacją życia społecznego w Filadelfii, tworząc w niej pierwszą ochotniczą straż pożarną.

10. Wreszcie jednym z jego wynalazków było nadanie ostatecznego, znanego dzisiaj kształtu harmonice szklanej, opisywanej m.in. przez Adama Mickiewicza w „Dziadach”.

4.7/5 - (liczba ocen: 3)