Ciekawostki

10 niezwykłych wynalazków sumerów, które zmieniły oblicze cywilizacji

fot. Marie-Lan Nguyen / Wikipedia

Sumerowie, żyjący około 4000-2000 lat p.n.e. na obszarze dzisiejszego południowego Iraku, byli pionierami w wielu dziedzinach, które przyczyniły się do rozwoju cywilizacji. Jako pierwsi rozwijali rolnictwo, systemy irygacyjne, pismo, matematykę i architekturę, pozostawiając trwały ślad w historii ludzkości. W tym artykule przedstawiamy dziesięć najważniejszych wynalazków, które Sumerowie stworzyli i które miały ogromny wpływ na dalszy rozwój technologiczny.

1. System Irygacyjny

Sumerowie byli jednymi z pierwszych ludów, którzy opracowali systemy irygacyjne, aby skutecznie zarządzać wodą w ich rolniczych regionach. Wybudowali kanały, rowy i tamy, które pozwoliły im kontrolować przepływ wody z rzek do pól uprawnych. Ten system zapewniał stały dostęp do wody, zwiększając plony i umożliwiając rozwój zaludnionych miast.

2. Pismo klinowe

Sumerowie są powszechnie uznawani za twórców jednego z pierwszych systemów pisma na świecie, znanego jako pismo klinowe. Składające się z wypukłych odcisków wykonanych na glinianych tabliczkach za pomocą wyciętych trzcinowych patyczków, pismo klinowe było niezwykle wszechstronne. Sumerowie używali go zarówno do prowadzenia rejestrów handlowych, jak i do tworzenia epickich poematów, które przetrwały do dzisiaj.

3. Koło

Wynalazek koła miał ogromne znaczenie dla rozwoju transportu i technologii w ogóle. Sumerowie, jako pierwsi, opracowali koło, które było wykorzystywane do budowy wozów i rydwanów. Koła umożliwiły skuteczniejsze przemieszczanie się, transportowanie towarów oraz rozwój handlu i komunikacji.

4. Prawo i kodeks Hammurabiego

Wynalazek prawa i systemu prawno-karnego odegrał kluczową rolę w rozwoju społeczności sumeryjskich. Choć nie jest to bezpośredni wynalazek Sumerów, to właśnie w tym okresie powstał słynny Kodeks Hammurabiego, zbiór praw i przepisów, który określał zasady funkcjonowania społeczeństwa. Kodeks ten wprowadził zasady równości i sprawiedliwości oraz umocnił władzę władcy jako obrońcy porządku społecznego.

5. System miar i wag

Sumerowie wprowadzili system standaryzacji miar i wag, który był niezbędny dla rozwoju handlu i ekonomii. Opracowali jednostki miar, takie jak sztaluga, miedziany talent i sześcioramienny zegar słoneczny. Ten system ułatwił wymianę towarów, umożliwiając precyzyjne obliczenia i sprawiedliwe transakcje handlowe.

6. Inżynieria budowlana

Sumerowie byli znani ze swoich osiągnięć w dziedzinie inżynierii budowlanej. Zaprojektowali i wybudowali olbrzymie świątynie, pałace i zigguraty, które były nie tylko miejscami kultu, ale również symbolami potęgi i władzy. Ich techniki budowlane, takie jak użycie łuków, sklepień i murów z cegieł, zapoczątkowały rozwój architektury, który miał duże znaczenie w kolejnych cywilizacjach.

7. Szklarstwo

Sumerowie byli jednymi z pierwszych, którzy opanowali sztukę wytwarzania szkła. Wykorzystywali piasek, sodę i tlenek ołowiu, aby produkować różne przedmioty z szkła, takie jak naczynia, biżuteria i ozdoby. Ten wynalazek miał ogromne znaczenie zarówno w dziedzinie rzemiosła, jak i handlu.

8. Numeracja i matematyka

Sumerowie wprowadzili system liczbowy oparty na 60, znany jako system sześćdziesiątkowy. Był to fundament matematyki, który przetrwał przez wieki i jest używany do dziś w takich dziedzinach jak geometria, astronomia i czas. Sumerowie stworzyli również pierwsze tablice mnożenia i dzielenia, co było przełomowym osiągnięciem w dziedzinie arytmetyki.

9. Wielokrotność wiersza

Sumerowie stworzyli formę poezji znaną jako „wielokrotność wiersza”, która stała się później popularna w innych kulturach Mezopotamii. Ta unikalna forma poetycka składała się z krótkich wersów, z których każdy zawierał powtórzenie frazy lub linii. Wielokrotność wiersza była używana zarówno do upamiętniania ważnych wydarzeń, jak i do przekazywania mitów i legend.

10. Kalendarz

Sumerowie stworzyli jeden z pierwszych kalendarzy opartych na cyklu Księżyca. Ich kalendarz składał się z dwunastu miesięcy, z których każdy miał trzydzieści dni. Aby dostosować się do cyklu słonecznego, dodali dodatkowe trzynastą miesiąc, co cztery lata. Ten kalendarz sumeryjski zapoczątkował rozwój systemów kalendarzowych, które były później stosowane przez inne kultury i miały ogromne znaczenie dla organizacji czasu i śledzenia sezonów.