Ciekawostki

10 Najważniejszych Wynalazków Baroku

kościół barokowy

Epoka baroku, obejmująca w historii kultury europejskiej okres od końca XVI, przez XVII i pierwszą połowę XVIII wieku, zaczerpnęła swoją nazwę z języka portugalskiego. Termin „barocco” oznacza w nim udziwnioną, nieregularną perłę. W dziedzinie naukowych odkryć epoka tak charakteryzowała się wzrostem zainteresowania astronomią, co doprowadziło do dynamicznego rozwoju tej nauki. Do najważniejszych odkryć w tym okresie zalicza się więc m.in.

1. Teoria heliocentryczna Mikołaja Kopernika opisana w wydanym w 1543 roku dziele „O obrotach sfer niebieskich”. W istocie swojej nie była nowym odkryciem, a jedynie nowym uzasadnieniem znanych od osiemnastu stuleci twierdzeń. Inicjowała jednak powstanie nowożytnej nauki, przeciwstawiającej się autorytetom i panującym poglądom.

2. Entuzjastą teorii heliocentrycznej Kopernika stał się Jan Kepler, studiując teologię protestancką w Tybindze. We współpracy z Tychonem Brahe odkrył trajektorie planet inne niż proponowane przez wszystkie dotychczasowe systemy. W wyniku tych odkryć Kepler sformułował trzy prawa nazwane jego nazwiskiem opisujące ruch planet wokół Słońca.

3. W 1610 kolejnym odkryciem astronomicznym były obserwacje księżyców Jowisza wykonane przez Galileusza potwierdzające trafność praw Keplera. Galileusz stał się także odkrywcą zjawiska bezwładności

4. Innym znanym astronomem i matematykiem okresu baroku był Edmund Halley, który odkrył ruchy własne gwiazd i istnienie eliptycznych orbit komet. Jedna z komet obserwowana na Ziemi kolejno w latach 1456, 1531, 1607 i 1682 została nazwana jego nazwiskiem – kometa Halleya.

5. Gdańszczanin, Jan Heweliusz, to kolejny z barokowych astronomów, którego obserwacje Księżyca zebrane m.in. w książce „Selenografia, czyli opisanie Księżyca” zdobyły duże uznanie w całej Europie.

6. Odkryciem przyczyniającym się do rozwoju nauki w okresie baroki stały się również mikroskopy optyczne, w których do oświetlania obserwowanych obiektów wykorzystywano światło dzienne. Zostały one stworzone przez Holendrów Zachariasza i Hansa Janssena ok. 1590 r.

7. Angielski biolog William Harvey prowadził w okresie baroku badania na zwierzętach, które pozwoliły mu na wydanie dzieła opisującego działanie układu krwionośnego w 1628.Tym samym stał się jedną z czołowych postaci dokonującej się w tym czasie rewolucji naukowej.

8. Przełom w dziedzinie nauk przyrodniczych spowodował John Ray, brytyjski przyrodnik, który podjął jako pierwszy próbę naukowego uporządkowania systematyki roślin w 1670 roku.

9. Jednym z najwybitniejszych uczonych epoki baroku był Isaac Newton, angielski fizyk, matematykę, astronom, filozof, historyk i alchemik. To jemu zawdzięczamy znaczące dla rozwoju fizyki odkrycie prawa powszechnego ciążenia i prawa ruchu będące podstawą mechaniki klasycznej. Swoje odkrycia przedstawił w dziele wydanym w 1687 roku „Philisophiae naturalis principia mathematica”.

10. Okres baroku to również odkrycia Gabriela Fahrenheita dotyczące pomiarów temperatury. Niemiecki fizyk i inżynier jako pierwszy zastosował rtęć w termometrach i stworzył skalę temperatur do dziś używaną w niektórych krajach anglosaskich.

4.3/5 - (liczba ocen: 3)