Jaka będzie przyszłość energii odnawialnej

Międzynarodowe porozumienia w sprawie ochrony klimatu muszą być poparte konkretnymi działaniami. Ponadto ceny ropy naftowej będą niskie, dopiero w perspektywie średnioterminowej. Szczelinowanie hydrauliczne nie jest już opłacalne, co oznacza mniej pieniędzy inwestowanych w tę przyjazną dla środowiska technologię.

Przyszłosc-energii-odnawialnej

W dzisiejszym świecie energia odnawialna zależy w dużym stopniu od finansowania rządowego. Ta sytuacja nie może być utrzymana w dłuższej perspektywie. Ponieważ odnawialne źródła energii podlegają ograniczeniom dotyczącym bezpieczeństwa dostaw, składowania i użytkowania, będą one nadal współistnieć z paliwami kopalnymi.

W praktyce oznacza to, że bezpośredni użytkownicy energii odnawialnej będą musieli zapłacić dodatkowe 30% – w tym koszty dostępu i konsumpcji. Niezależnie od tego, czy państwo będzie dysponować wystarczającymi środkami, zależy od ich rozwoju gospodarczego w najbliższych latach.

Jest zdecydowanie potrzeba nowych technologii.. Uważam, że ważniejsze niż zwiększanie finansowania rządów jest wydawanie dyrektyw, które zmuszą przemysł energetyczny do wydawania co najmniej 3% nakładów na badania i rozwój.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *