10 Najważniejszych Wynalazków i Odkryć w IV wieku

symbol miłości

IV wiek to w Europie ważne stulecie dla rosnącej w siłę religii chrześcijańskiej. Ich poważne prześladowania miały miejsce po dekrecie cesarza Dioklecjana w 303 roku, ale już w 311 edykt tolerancyjny Galeriusza zakończył je ostatecznie.

W Rzymie rozpoczęto budowę pierwszej bazyliki chrześcijańskiej w latach 313-322. Tymczasem w Azji rozpoczęły się najazdy plemion tybetańskich, Hunów i Persów, które zaczęły zmieniać oblicze tego kontynentu, a pod koniec tego wieku w Afryce zniszczona została biblioteka aleksandryjska stanowiąca największy księgozbiór świata starożytnego.

A oto najistotniejsze wynalazki tamtego okresu w historii nowożytnej.

1. Ceny maksymalne oraz maksymalną wysokość płac

Rosnąca w Rzymie inflacja spowodowała, że w 301 roku cesarz Dioklecjan zmuszony był wydać edykt wprowadzający po raz pierwszy ceny maksymalne oraz maksymalną wysokość płac. Można więc uznać, że dał tym samym podstawy współczesnej ekonomii.

2. Środek płatniczy

Kolejny cesarz Konstantyn I wprowadził zupełnie nową monetę handlową – złotego solida, która do końca X wieku była głównym środkiem płatniczym Bizancjum.

3. Sobór biskupów

Rosnąca w siłę religia chrześcijańska doprowadziła do zorganizowania w 325 roku pierwszego powszechnego soboru biskupów chrześcijańskich cesarstwa rzymskiego w Nicei.

4. Pierwsze hospicjum

W efekcie uchwał z soboru nicejskiego w 340 roku powstało pierwsze hospicjum założone przez biskupa Eustachego z Sevastia Fontica. Przytułki hospicyjne służące chorym i potrzebującym zakładane były od tamtej pory przez osoby świeckie i duchowne, niosąc pomoc szczególnie w dużym zakresie w XI i XII wieku, kiedy nastąpiła duża migracja ze wsi do miast i rozwój ruchu pielgrzymkowego.

5. Oświetlanie ulic

W Antiochii w 350 roku rozpoczęto oświetlanie ulic miejskich smolnymi pochodniami. Kawałki drewna owinięte na końcu pasmami włókien lnianych, bawełnianych lub kawałkami szmat nasycone były łatwopalną smołą i były ulepszoną wersją łuczywa.

6. Pierwszy szpital cywilny

W Rzymie rozwijała się nowoczesna (oczywiście, jak na tamte czasy) medycyna, co poskutkowało otwarciem pierwszego szpitala cywilnego założonego przez chrześcijan w 350 roku.

7. Napęd wodny do poruszania pił mechanicznych

Koła wodne używane były już w 18 wieku przed naszą erą, w czym wspomina się w kodeksie praw Babilonii ustanowionym przez Hammurabiego. jednak dopiero w IV wieku n.e. zastosowano napęd wodny do poruszania pił mechanicznych. Dzięki temu możliwe było cięcie kamieni i rozwój nowoczesnego budownictwa. Wynalazek tego rodzaju został udokumentowany na rzece Mozeli w Galii.

8. Pierwsza w historii szkołę wyższą

Mimo najazdów plemion barbarzyńskich w Azji i tam rozwijało się szkolnictwo. W 372 r. król Kogurjo, Sosurim założył pierwszą w historii szkołę wyższą nazywaną Tehak, która kształciła przyszłych urzędników państwowych.

9. Budowanie mostów wiszących

Pod koniec wieku w Indiach rozpoczęto budowanie mostów wiszących, jednak utrzymujących się już nie na linach, ale na żelaznych łańcuchach.

10. Rozwój japońskiego pisma

IV wiek na kontynencie azjatycki to również rozwój japońskiego pisma opartego na chińskich ideogramach.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *