10 Najważniejszych Biologicznych Wynalazków

roślina

Studia nad biologią prowadzone były już od czasów starożytnych. Jej postępy powodowały w poszczególnych wiekach prawdziwą rewolucję w postrzeganiu świata przez człowieka. Przez długi czas biologia zajmowała dominujące miejsce wśród nauk przyrodniczych, które obecnie nieco ustąpiło pola na rzecz nauk wyłonionych z niej w wieku XX, jak biochemia czy genetyka. Jakie były znaczące wynalazki w dziedzinie biologii, które uznawane są za najważniejsze w jej rozwoju?

1. Pierwszym systematycznym badaczem biologii był w czasach starożytnych Arystoteles. Prowadził on studia na temat powstawania i funkcjonowania istot żywych oraz odkrył morfologię. Prześledził m.in. zmiany rozwojowe w jajku kurzym, opisał tkanki i rozłożył w uproszczony sposób narządy na ich części składowe.

2. Schedę po Arystotelesie przejął jego uczeń Teofrast z Eresosu, obejmując kierownictwo szkoły arystotelejskiej i tworząc podwaliny pod botanikę. Wydał dwa dzieła „Historię naturalną roślin” oraz „O przyczynach roślin” omawiając botanikę ogólną i fizjologię roślin.

3. Wynalazkiem, który wpłynął na rozwój biologii było z pewnością skonstruowanie mikroskopu. Pierwsza konstrukcja tego typu została stworzona przez Holendrów, Hansa i Zachariasza Janssenów, jednak ze względu na niewielkie powiększenie, nie stała się powszechnie stosowanym narzędziem badawczym. Mikroskop udoskonalił dopiero w XVII wieku wynalazca Antoni van Leeuwenhoek, obserwując pod nim żywe komórki: plemniki, pierwotniaki i erytrocyty.

4. Badaczem, który dał podwaliny pod nowoczesny system klasyfikacyjny roślin w biologii był szwedzki przyrodnik Carl von Linne nazywany Linneuszem. W swojej książce „Genera Plantarum” wydanej w 1737 roku stworzył on podstawę współczesnej taksonomii roślin. System nazewnictwa biologicznego zastosowany przez Linneusza używany jest do dzisiaj.

5. Francuski zoolog Georges Curvier – twórca paleontologii, uznawany jest obecnie za ojca anatomii porównawczej zwierząt. Jego odkryciem było stworzenie i opisanie w 1812 roku teorii typów i reforma systematyki zwierząt, będąca punktem wyjścia dla wszystkich późniejszych klasyfikacji. Gromady ssaków, ptaków, gadów i ryb Curvier połączył w jedną kategorię wyższą: kręgowce.

6. Inny francuski naukowiec – anatom i fizjolog, Marie Francois Xavier Bichat, wprowadził do medycyny pojęcie tkanki dając tym samym podwaliny pod naukę o nich – histologię.

7. Prawdziwą rewolucją w biologii stała się teoria ewolucji dokonującej się przez dobór naturalny autorstwa Charles’a Darwina przedstawiona przez niego w 1858 roku. Zgodnie z nią współczesne gatunki powstały dzięki naturalnemu przystosowaniu się do środowiska, w którym żyli ich przodkowie.

8. Za najważniejszą postać medycyny i biologii XIX wieku uznaje się Ludwika Pasteura, francuskiego biologa i chemika. Jego teoria chorób zakaźnych oraz współwynalezienie szczepień ochronnych dały początek prawdziwej rewolucji w dziedzinie medycyny.

9. Kolejną prawdziwą rewolucją stało się odkrycie antybiotyków, leczących wszelkiego rodzaju zakażenia bakteryjne. Pierwszy antybiotyk, penicylina, to odkrycie Alexandra Fleminga z 1928 roku, który zauważył, że zanieczyszczenie podłoża pleśnią powstrzymało rozwój kultur bakterii. Był to prawdziwy przełom w leczeniu, pozwalający na skuteczną walkę z chorobami zakaźnymi będącymi prawdziwym zagrożeniem dla ludzi.

10. Poznanie budowy DNA dokonane przez Francisa Cricka i Jamesa Watsona w 1953 roku jest z kolei uznawane za jedno z największych dokonań w dziedzinie biologii w XX wieku. W efekcie dynamicznie zaczęły rozwijać się takie dziedziny, jak genetyka oraz inżynieria genetyczna zajmująca się wykorzystywanie genów w hodowli zarówno roślin, jak i zwierząt.

Oceń post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *